Kvadrin AB är ett nischföretag där vi arbetar som sakkunniga i tillgänglighet enligt TIL. Våra huvudsakliga uppdrag som tillgänglighetskonsulter är att granska tillgänglighet, enligt gällande krav i BBR, i handlingar för olika byggskeden, samt göra utförandekontroller innan fastigheter tas i bruk. Allt utmynnar i skriftliga utlåtanden eller intyg. Vi gör även andra former av tillgänglighetsgranskningar, tillgänglighetsbesiktningar, tillgänglighetsinventeringar och tillgänglighetsstrategier.

Vårt mål är att vi inte ska behövas och att all byggnation blir tillgänglig utan oss.

Maria de Val
Arkitekt SAR/MSA
0706 368 369
maria.deval@kvadrin.se

Christina Kvillborn
Arkitekt SAR/MSA
0708 721 450
christina.kvillborn@kvadrin.se

Maria Hogström
Byggnadsingenjör
0707 732 993
maria.hogstrom@kvadrin.se

Angelica Mattsson
Certifierad sakkunnig
0702 865 001
angelica.mattsson@kvadrin.se