Kvadrin AB

Kvadrin AB är ett nischföretag där fyra arkitekter och en byggnadsingenjör arbetar som certifierade sakkunniga i tillgänglighet enligt TIL. Våra huvudsakliga uppdrag som tillgänglighetskonsulter är att granska tillgänglighet, enligt gällande krav i BBR, i handlingar för olika byggskeden, samt göra utförandekontroller innan fastigheter tas i bruk. Allt utmynnar i skriftliga utlåtanden eller intyg. Vi gör även andra former av tillgänglighetsgranskningar, tillgänglighetsbesiktningar, tillgänglighetsinventeringar och tillgänglighetsstrategier.

Vårt mål är att vi inte ska behövas och att all byggnation blir tillgänglig utan oss.

Maria de Val
Arkitekt SAR/MSA
0706 368 369
maria.deval@kvadrin.se

Christina Kvillborn
Arkitekt SAR/MSA
0708 721 450
christina.kvillborn@kvadrin.se

Inger Ekvall
Arkitekt/Civ.Ing. V
0706 884 816
inger.ekvall@kvadrin.se

Ann Bjerkelund
Arkitekt SAR/MSA
0730 384 439
ann.bjerkelund@kvadrin.se

Maria Hogström
Byggnadsingenjör
0707 732 993
maria.hogstrom@kvadrin.se