Hem

Kvadrin AB är ett nischföretag där fyra arkitekter och en byggnadsingenjör arbetar som är certifierade sakkunniga i tillgänglighet enligt TIL. Våra huvudsakliga uppdrag är att utföra inventeringar, tillgänglighetsbesiktningar och granska tillgänglighet för handlingar i olika byggskeden. Det utmynnar i ett skriftligt utlåtande eller intyg.

Vårt mål är att vi inte ska behövas och att all byggnation blir tillgänglig utan oss.

Maria de Val
Arkitekt SAR/MSA
0706 368 369
maria.deval@kvadrin.se

Christina Kvillborn
Arkitekt SAR/MSA
0708 72 14 50
christina.kvillborn@kvadrin.se

Inger Ekvall
Arkitekt/Civ.Ing. V
0706 88 48 16
inger.ekvall@kvadrin.se

Ann Bjerkelund
Arkitekt SAR/MSA
0730 384 439
ann.bjerkelund@kvadrin.se

Maria Hogström
Byggnadsingenjör
0707 732 993
maria.hogstrom@kvadrin.se